Kristiansunds eldste forening

Vår historie

Ikon - ror

Om oss

Kristiansunds Skipperforening ble etablert i 1875, og er med det Kristiansunds eldste forening med ca. 180 medlemmer. Skipperforeningen holder til i Fosnagata 5., sentralt beliggende ved havna.

Lokalene leies også ut til selskaper og sosiale samlinger og sammenkomster for personer som ikke er medlemmer.

Skipperforeningen er en forening for alle navigatører, og avholder møter og arrangementer for sine medlemmer.

Vår historie

I begynnelsen av det attende århundre var Kristiansund en av landets største sjøfartsbyer med i alt 500 fartøyer registrert, hvorav 200 seilskip i utenriksfart og ca 300 galeaser og jægter på kysten!    
Kristiansund fikk sin første trampbåt i 1876 og har æren også av å være blant pionerene. Samme året kjøpte statsråd Astrup D/S "Fiskeren" og disse to var blant de første i Norge. I årene 1868-1900 var 25 dampskip derav flere fruktbåter i fart!
Av byens seilskipsflåte forliste 94 og av disse forsvant sporløst 35 med ca 300 manns besetning.
Allerede i 1835 hadde ildsjeler tatt initiativet til opprettelsen av en Hjelpekasse for uheldig sjømenn og deres etterlatte (Enkekassen) og i 1869 ble en assuranseforening for sjøfolks tøy opprettet! Dette var de to første sosiale institusjoner i Kristiansund N. Om det var disse to institusjoner som fikk navigasjonslærer Johan M.Øyen til å sammenkalle til et møte den 8.september 1875 skal være usagt. Men til dette møtet i Søren Lossius sin gård på Innlandet fant 55 staute skipper veien og før de forlot denne høstkvelden var Kristiansunds Skipperforening en realitet.

Ikon - Ror

Legater

Stiftelsen Kristiansunds Skipperforenings hjelpekasse

Hjelpekassens formål er:

  • A - Å gi gaver og blomster til medlemmers begravelse.

  • B -Å gi gaver til fortjente medlemmer og blomster til disses fødselsdager.

  • C- Å gi støtte/bidrag til medlemmer eller etterlatte enker, herunder velferdstiltak for samme

  • D - Å gi støtte til eldre sjøfolk eller deres etterlatte enker etter søknad i de tilfeller hvor det ikke finnes offentlige støtteordninger, eller til offentlige ordninger kan komme inn. Støtten gis i form av engangsbeløp eller kortvarig tidsavgrenset støtte. Støtte til boligformål er prioritert.

  • E - Å yte støtte eller lån til prosjekt som er til fordel for sjøfolk.

  • F - Å yte støtte eller lån til prosjekt som er til fordel for sjøfolk.

Kristiansunds Skipperforenings Hjelpekasse
Fosnagt. 5, 6509 KRISTIANSUND N.

Historier fra bok