Foreningens historie i bilder

Galleri

Ikon - Ror

En forening med lang historie

Kristiansund var i begynnelsen av 1800-tallet en av landets største sjøfartsbyer, og Kristiansunds Skipperforening er byens eldste forening, etablert i 1875.

Les mer om Kristiansunds Skipperforening

Historiske bilder

  • Kaptein Roald Amundsen utnevnes til æresmedlem i Kristiansunds Skipperforening
  • Styre Kristiansunds Skipperforening
  • Styremøte i Kristiansunds Skipperforening 11 august 1965
  • Kapteiner fra Kristiansund
  • Fortegnelse over forliste skip hjemmehørende i Kristiansund 1841-1900
  • Milleniumsfest i Kristiansunds Skipperforening år 2000
  • Gammel skip

Aktiviteter

  • Skipperforeningens flagg
  • Æresmedlem Per Jan Espvik

 Bilder fra medlemmer