Damegruppa

Møter og aktiviteter

Sosiale begivenheter

Vi har uformelle møter fra kl. 18 med enkel bevertning, eventuelle tema og utlodning siste onsdag hver måned fra august t.o.m. mai, inkludert sommer- og juleavslutning, og vi legger stor vekt på trivsel for medlemmene.

 

Nye medlemmer er velkommen!