Nyttårshilsen

Godt nytt år!

Nyttårshilsen fra Formann

Da var vi kommet til årets siste dag. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har møtt opp på våre arrangementer gjennom året! Jeg ser frem til 2023, og håper at enda flere av våre nye medlemmer og de som har vært forhindret til å delta vil ta turen innom våre lokaler Fosnagt. 5

Medlemstallet har økt det siste året, hvilket er meget hyggelig. For de av dere som er på vår Facebook side, men som enda ikke er medlem i foreningen kan dere enkelt melde dere inn via innmeldingsskjema på hjemmesiden vår under fanen "Medlem".

Har du en kollega eller venn som er Navigatør, så tips han/henne  gjerne om vår forening.

Arrangementer for 2023 vil bli publisert fortløpende på vår Facebook side og hjemmeside. Har du tips, forslag eller ønsker til arrangementer for kommende år, så tar vi gjerne i mot det.

Jeg vil også rette en stor takk til de som har bidratt til at vi har fått gjennomført arrangementer i året som har gått, og til de som har stilt opp på dugnad i foreningen. Det setter jeg stor pris på!

 

Med dette vil jeg ønske dere et godt nytt år!

Mvh Odd-Stian Stendahl, Formann