Årsmøteklubbe

Ekstraordinært Årsmøte

Medlemmer av Kristiansunds Skipperforening innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Medlemmer av Kristiansunds Skipperforening innkalles til ekstraordinært årsmøte
mandag 15 mai kl 19:00 i Skipperforeningens lokaler i Fosnagt. 5
Saker til behandling gjelder finans.

Ytterligere informasjon til medlemmer kan fås på e-post til formann@kristiansundskipperforening.no