Kristiansunds Skipperforening logo

Årsmøte 2024

Saker til behandling.

Årmøte i Kristiansunds Skipperforening vil bli avholdt 18 april 2024. Eventuelle forslag / saker til behandling må være styret i hende senest 18 mars (1 mnd. før årsmøte).