Årsmøte & Skreiaften

Årsmøte & Skreiaften Torsdag 23 mars kl 19:00

Kristiansunds Skipperforening inviterer medlemmer til Årsmøte og Skreiaften Torsdag 23 mars kl 19:00.

Dersom du kun ønsker å delta på årsmøte og sosialt samvær etter middagen, så trenger du ikke å melde deg på.

Påmelding via epost til kskipp@neasonline.no eller telefon 971 53 282 Kuvertpris Skreiaften kr 200,-

Påmeldingsfrist torsdag 16 mars. Velkommen!